Alle berichten van Joop Bontje

Tante Greet.

Tante Greet Bontje.

Dit artikel is over genomen uit het boek ,,Wie zal ons scheiden” dat de missie beschrijft van de Zusters van Het Heilig Hart (Zusters van Moerdijk) In Zuid Sumatra, Indonesië. Dit boek is geschreven door Zuster M.T.Munsters.

Met dank aan Oom Adriaan Bontje.
DE DYNASTIE VAN WILHELMUS BONIFATIUS BONTJE 1918

Wilhelmus Bontje en Clazina van der Geest

Wilhelmus Bontje trouwde met Clazina van der Geest op 29-4-1878 . Zij woonden op de hofstede WEST-BURG in Hazerswoude. Westeinde

Zij kregen 10 kinderen, 1 dochter en 9 zonen.

Van links naar rechts staande: Cor, Piet,{ Pieter uit zijn tweede huwelijk} Koos, Adriaan en Toon. Zittend van links naar rechts: Willem, Jacob, Opa, Janus en Jan.

Meisjes telden niet in die tijd, dus geen foto van Plonia.

Nu dus wel. Aplonia Maria Bontje. Met dank aan Marcel Rodewijk.

Clazina Bontje van der Geest, overleed op 40 jarige leeftijd.Wilhelmus Bontje trouwde voor de tweede keer , met Cornelia den Dubbelden, uit Ter Aar.

100 jaar later (2005) hier de achterkleindochter van Wilhelmus Bonifatius Bontje, Truus Bontje. Dochter van Jacob Bontje en Annie Bontje-Beemer,uit Nieuwegein.

Wilhelmus Bontje CorneliadenDubbelden

Zij kregen 4 kinderen,Pieter,Greta,Anna,en Lientje

Op de foto de 3 dochters van Wilhelmus Bontje, en Cornelia Bontje den Dubbelden. Links zittend, Lientje,Greta, en Anna.Anna is op jonge leeftijd gestorven, zij was 29 jaar oud, en is in Alphen a/d Rijn begraven. Greta,of wel tante Greet is non geworden. en is jaren op Palembang Sumatra Indonesie geweest. Lien was getrouwd met Kees Deerenberg.

Familie foto van de fam. Wilhelmus Bontje en Cornelia den Dubbelden. rond 1914. op hofstede West-Burg te Hazerswoude.